diff i roznice w jednej linii

Linux - system operacyjny dla kazdego

Mam 2 pliki wygenerowane przez mysqldump i oba są pojedynczymi liniami w
stylu:
INSERT ... VALUES(([rekord1]),([rekord2]),([rekord3])...([rekordN])

Jak odszukać różnice, tzn. który 'rekordX' jest różny w obu plikach.
Oczywiście diff standardowo wypluwa całą linię.
Mis schrieb:

Zamien (np. sedem) "," na ",\n", i wtedy porownaj?